Atpsdemos2

Atpsdemos2 Atpsdemos2 liquido do exercício = 847806 = 12,09% receita operacional liquida 7010311 rcp = lucro liquido = 847806 = 72,57% patrimônio.

Atpsdemos2 liquido do exercício = 847806 = 12,09% receita operacional liquida 7010311 rcp = lucro liquido = 847806 = 72,57% patrimônio.

Atpsdemos2

Atpsdemos2 723 ncg = 709283 st = acno - pcno st = 1169927 – 693117 st = 476810 co = pme + pmr co = 129 + 375 co = 504 dias cf = co - pmp cf = 504.

Atpsdemos2
5/5 18